Psykolog Østerbro

samt Kurser i Den motiverende samtale

v/ privatpraktiserende psykolog Lone Agerskov

banner

Kurser i Den motiverende samtale

 
 

Den motiverende samtalen er en evidensbaseret samtaleteknik, udviklet af psykologer, til at skabe afklaring og motivation i forhold til forandring.

 

Den motiverende samtale er bredt anerkendt indenfor social- og sundhedssektoren, og et særligt nyttigt redskab i arbejdet med social- og sundhedsfremme.

 

Den motiverende samtale øger kvaliteten i den faglige og tværfaglige dialog for de konsulenter, som anvender Den motiverende samtale i deres samtaler med klienter/borgere.

 

Brug af Den Motiverende Samtales redskaber øger arbejdsglæde og medarbejdertrivsel. Medarbejderne oplever at kunne takle alle typer klienter/borgere.

 

Konsulenten undgår oplevelsen af at måtte trække klienten/borgeren i en forandrende retning. Oplevelser af stress og udbrændthed i samtaler med borgere om forandring undgåes. 

 

Den motiverende samtale skaber indre motivation hos klienten/borgeren. Indre motivation er langt mere holdbar, i forhold til at skabe og vedligeholde ændringer, end ydre motivation.

 

Den motiverende samtale bidrager med konkrete værktøjer til, hvordan konsulenten kan aflæse parathed hos klienten/borgeren.

 

At kunne møde klienten/borgeren dér, hvor vedkommende er i en given forandringsproces, fremmer forandring og mindsker modstand i samtalen.

 

Den motiverende samtale tilbyder medarbejderne konkrete og anvendelige værktøjer til at fremme motivation og mindske modstand i samtalen. Kursisterne har stor glæde af et kursus i Den motiverende samtale.

 

Læs her den introduktion, som jeg har skrevet til Sundby Netværkets projekt; "Røgfrihed for alle" om Den motiverende samtale.

rogfrihed.dk/fileadmin/user_upload_roegfri/PDF/metoder/Den_motiverende_samtale_til_portal.pdf  

 

Læs uddybende om Den motiverende samtale her

 

Jeg afholder kurser i Den motiverende samtale i København og resten og landet.

 

Bestil et kursus - eller få et kursustilbud her  

 

 

 

sites/default/files/bedst_ny_5.jpg