Psykolog Østerbro

samt Kurser i Den motiverende samtale

v/ privatpraktiserende psykolog Lone Agerskov

banner

Om Den motiverende samtale - Psykolog Østerbro i København

 

Et kursus i Den motiverende samtale handler om, hvordan en professionel får Den motiverende samtale igang. Kurset handler om, hvordan en professionel taler med en klient/patient/borger/elev, så det bliver en motiverende samtale, der foregår.

 

Den motiverende samtale bygger på evidensbaserede samtaleteknikker. Den motiverende samtale hjælper personer til at blive afklaret omkring værdier og livsstil og søger at skabe indre motivation for forandring af en konkret adfærd eller livsstil, som personen ønsker sig.

 

Den motiverende samtale benyttes i dag indenfor de fleste hjælpeprofessioner som; Sundhedsvæsenet (læger og psykologer samt sygeplejersker). Ligeledes diætister, rygestopinstruktører, fysio- /ergoterapeuter, socialrådgivere/ socialfaglige konsulenter og jobkonsulenter. Læs her en kort introduktion til Den motiverende samtale


Den motiverende samtale skaber Løsningsfokus frem for Problemfokus

Mange samtalemetoder arbejder med et fokus på personers problemer og fejlslagne forsøg på løsninger. Den motiverende samtale arbejder bevidst med et fokus på løsninger og tager udgangspunkt i personens positive forestillinger om en løsning. På kurset i Den motiverende samtale lærer man, hvordan man som professionel sikrer sig, at samtalen er med til at styrke personens ressourcer og tidligere succeser. Ligesom at det er samtalens formål at styrke personens kompetencer, selvværd og tro på egne evner.
 
 
Giv borgeren ansvaret tilbage ved at skabe indre motivation
Et
kursus i Den Motiverende samtale tilvejebringer konkrete metoder til at fremme den proces, at borgeren opdager sine egne styrker og ressourcer og selv finder frem til sine løsninger. Et kursus i Den Motiverende Samtale arbejder bevidst på, at viderebringe de værktøjer i Den motiverende samtale som fordrer, at man som professionel inddrager personen i samtalen, og gør personen til en ansvarlig og aktiv medspiller, for derigennem at skabe indre motivation for forandringer.
 
 
Et kursus i Den motiverende samtale formidler enkle redskaber til at kunne placere ansvaret for forandring hos personen selv. Et kursus i Den motiverende samtale beskriver metoder og strategier til at hjælpe rådgiveren til at gøre personen aktiv og ansvarlig for egen udvikling og forandring. Et kursus i Den motiverende samtale lærer den professionelle at aflæse parathed hos personen, så rådgivningen kan gives netop dér, hvor personen er i sin forandringsproces.
 
 

Undervisningsstil i Den motiverende samtale

På et kursus i Den motiverende samtale skabes der et inspirerende arbejdsrum, hvor kursisterne både suger viden til sig, og selv afprøver metoderne gennem øvelsesarbejde. På kurset demonstreres grundstenene i Den motiverende samtale, hvilket sker gennem selve undervisningsstilen.
 
 
Min fornemste opgave er at bidrage med engagement, nærvær og en høj grad af professionalisme. Jeg skaber kurser, hvor kursisterne føler sig mødt, der hvor de er. Kurserne skræddersys i forhold til kursisternes faglige baggrund og specifikke arbejdsopgaver. Jeg eksemplificerer teorien i Den motiverende samtale, så hver enkelt kursist kan genkende sig selv og sit arbejdsområde deri. Det bliver nemt for kursisterne at se, hvordan de kan gøre brug af Den motiverende samtale i det daglige arbejde. På den måde lærer man bedre.  
 
 
Kurser i Den motiverende samtale gør en forskel. Kurser i Den motiverende samtale giver mere end viden og gruppearbejde – det giver fornyet energi i samtaler med mennesker!
Kurser i Den motiverende samtale emmer af liv. Kurser i Den motiverende samtale er en faglig vitaminindsprøjtning. Kurser i Den motiverende samtale er en levende dialog mellem underviser og kursister, med et stærkt fokus på at omsætte teori til praksis. På kurser i Den motiverende samtale introduceres samtaleværktøjer, som kursisterne kan gå ud og bruge i deres arbejde, lige efter kurset.
 
 

Fordele ved at jeg, som underviser i Den motiverende samtale, er psykolog

Det opleves som en stor fordel, af jeg er praktiserende psykolog til daglig. At jeg er psykolog og driver egen praksis, gør, at jeg i høj grad kan eksemplificere teorien i Den motiverende samtale for kursisterne. Jeg står til daglig selv i de samme situationer som kursisterne, nemlig at skulle anvende Den motiverende samtale således at motivationen fremmes, ressourcer og selvværd opbygges hos klienten, og at man som psykolog lader klienten tage ansvaret for eget liv. Som psykolog er det altafgørende at bevare tilliden og tiltroen til klientens eget selvhelbredende og selvmotiverende potentiale.
 
 
Feedbacken fra kursisterne vidner om, at det at jeg selv har "fingrene nede i praksis" i mit virke som psykolog og coach, giver en levende undervisningsstil, og et kursus der som helhed er både inspirerende og udbytterig. 
 
 
Jeg underviser i Den motiverende samtale i København og i resten af landet. 
 
 
 
 
sites/default/files/bedst_ny_2.jpg